Not for sale

@amazon_errori

The @amazon_errori username on Telegram. Aliases: amazon_errori.t.me, t.me/amazon_errori

Last activities

EQAJ...ngb7

 sold at auction to 

EQBI...Yndc

 

104 TON

$836

Auction

 

From

EQAJ...ngb7

To

EQBI...Yndc

Price

104 TON ≈ $835.95

Details

Contract Address

EQAJ...ngb7

Token ID

6001....3023

Creator Fees

5%