@aeroton
Auction ends in:
00

days

:
00

hours

:
00

minutes

:
00

seconds

10 TON
 · $25.17
TOP BID
Min. bid
11 TON
 · $27.69
Bid step
1 TON
Up for auction

@aeroton

The @aeroton username on Telegram. Aliases: aeroton.t.me, t.me/aeroton

Details

Contract Address

EQBC...I-be

Token ID

2208....3475

Creator Fees

5%