Not for sale

@smeta

The @smeta username on Telegram. Aliases: smeta.t.me, t.me/smeta

Last activities

EQB6...ErdO

 sold at auction to 

EQCh...1SC3

 

104 TON

$280.9

Auction

 

From

EQB6...ErdO

To

EQCh...1SC3

Price

104 TON ≈ $280.9

Details

Contract Address

EQB6...ErdO

Token ID

1473....9788

Creator Fees

5%